Monday, July 9, 2007

खेळ


आयुष्य आहे एक सुंदर खेळ
खेळायच्या आधिच मात्र संपू देऊ नका वेळ

इथे दु:खाचे राज्य चूकवून चालत नसते
लपायची वेळ आली की जागा सापडतच नसते

आपल्यावर राज्य आले की सुखाला शोधायचे
वेळ आली तर नशीबापाठी लपलेल्या दु:खालाच सुख म्हणायचे

लपाछपीच्या ह्या डावात cheating कारण चालत नाही
दु:खाला सुख म्हंटले तर परत राज्य आल्याशिवाय रहात नाही

राज्य आले तर घ्या हो खरी गंमत त्यातच आहे
अंधार व्हायच्या आत सुखाला जे शोधून काढायचे आहे

-मनीष

No comments: